Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δελτία τύπου - Ανακοινώσεις - Νέα μέτρα
Επικοινωνία
Έργα Εκσυγχρονισμού
Ασφαλιστική και Διοικητική Νομοθεσία
Χρήσιμες πληροφορίες
Γενική παρουσίαση του Ασφαλιστικού Συστήματος
General presentation of the Greek Social Security System
Presentation generale du systeme Hellenique de la sιcuritι sociale
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις (GR)
The greek report on pension strategy (EN)
European Joint Report
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινωνικοασφαλιστική προστασία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Εγκύκλιοι - Συμφωνίες
Αμοιβαίο σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική προστασία (Mutual Ιnformation System on Social protection – MISSOC)
Συντονισμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε-τα δικαιώματά σας στην Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική’
Κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τα δικαιώματα σας ανά χώρα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS)-Εγκύκλιοι-Κανονισμοί
Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Ασφαλιστικοί Φορείς - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Διοικητικές – Επιτελικές πληροφορίες Ασφαλιστικών Φορέων
Διοικητικές διαδικασίες Φορέων, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Επενδύσεις Ασφαλιστικών Φορέων-
Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2007
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 'Ετους 2006
Φορείς Κύριας Ασφάλισης με Αντίστοιχους Φορείς Επικουρικής
F.A.Q – Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις
Χρήσιμες Συνδέσεις στο Διαδίκτυο
Στοιχεία επικοινωνίας Ασφαλιστικών Φορέων για την Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στατιστικά στοιχεία
Ηλεκτρονική Επικοινωνία
ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αριθμός επισκέψεων στο site
103771
Χρήστης: Ανώνυμος [Είσοδος]
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Πολιτική Ηγεσία
Διοικητική Διάρθρωση ΓΓΚΑ - Αρμοδιότητες
Υπουργείο
Δελτία τύπου - Ανακοινώσεις - Νέα μέτρα
Δελτία τύπου
Ανακοινώσεις
Νέα μέτρα
Διάφορες εγκύκλιοι
Υπουργικές Απόφάσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα υπηρεσιών ΓΓΚΑ
Υποβολή Ερωτήσεων
Επικοινωνία με χρήστες του "ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ"
Έργα Εκσυγχρονισμού
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π.ΚτΠ)
Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπ.Ερ.& Κ. Α. στο πλαίσιο του Ε.Π.ΚτΠ.
Μελέτη Χαρτογράφησης
Πληροφοριακά Συστήματα ΓΓΚΑ (Διοικητικές & Οικονομικές πληροφορίες – Υποδομές πληροφορικής)
Εθνικά Μητρώα Κοινωνικής Ασφάλισης ¨Έργο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ
Internet
Ασφαλιστική και Διοικητική Νομοθεσία
Χρήσιμες πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες για όλες τις κατγηγορίες ασφαλισμένων
Τελευταίοι Νόμοι - Σχετικές εγκύκλιοι
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2007
Ανώτερα και κατώτερα όρια συντάξεων 2006
Γενική παρουσίαση του Ασφαλιστικού Συστήματος
General presentation of the Greek Social Security System
Presentation generale du systeme Hellenique de la sιcuritι sociale
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις (GR)
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις (GR)
Παράρτημα
The greek report on pension strategy (EN)
European Joint Report
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινωνικοασφαλιστική προστασία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Εγκύκλιοι - Συμφωνίες
Αμοιβαίο σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική προστασία (Mutual Ιnformation System on Social protection – MISSOC)
Συντονισμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε-τα δικαιώματά σας στην Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική’
Κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τα δικαιώματα σας ανά χώρα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS)-Εγκύκλιοι-Κανονισμοί
Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
Διμερής σύμβαση Ελλάδας - Αυστραλίας
Κοινωνικοασφαλιστική προστασία στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών
Γενικά Θέματα Κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας ομογενών
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Ασφαλιστικοί Φορείς - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Διοικητικές – Επιτελικές πληροφορίες Ασφαλιστικών Φορέων
Διοικητικές διαδικασίες Φορέων, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Επενδύσεις Ασφαλιστικών Φορέων-
Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2007
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 'Ετους 2006
Φορείς Κύριας Ασφάλισης με Αντίστοιχους Φορείς Επικουρικής
F.A.Q – Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις
Χρήσιμες Συνδέσεις στο Διαδίκτυο
Στοιχεία επικοινωνίας Ασφαλιστικών Φορέων για την Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμβαση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την εταιρεία "Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Σύμβαση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε."
Σύμβαση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την εταιρεία "ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΒΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."
Σύμβαση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την εταιρεία "ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε."
Προκηρύξεις
Site map
Στατιστικά στοιχεία
Ηλεκτρονική Επικοινωνία
Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Επαγγελματική Ασφάλιση
Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2009
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Έκδοση έτους 2006)
   
Search Google
Search ggka.gr
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα Τηλ. 213-1516649-51, Fax: 210-3368012
0,3427734 seconds